Archiwa kategorii: Prawo cywilne

Kiedy umowa zlecenia może zostać uznana za umowę o pracę?

Cechy stosunku pracy

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracyPrzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  Jak wynika z brzmienia § 1 1 omawianej regulacji zatrudnienie w określonych wyżej warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Czytaj dalej

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPodziel się

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej – nowe regulacje

Rękojmia za wady towaru |Blog Adwokat Weronika Piluchowska

markusspiske / Pixabay

Nowe zasady w zakresie rękojmi

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), na mocy której zmianie uległy regulacje w zakresie umów zawieranych przez konsumentów oraz szereg przepisów kodeksu cywilnego, w tym dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wyżej wskazana ustawa zastąpiła ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225), oraz ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

Celem niniejszego wpisu jest omówienie nowych, obowiązujących od 25 grudnia 2014 r., zasad dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Czytaj dalej