Archiwa kategorii: Prawo spółek

Wpływ wspólnika na działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpływ wspólnika na działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Unsplash / Pixabay

Kto prowadzi sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są: zarząd, zgromadzenie wspólników oraz, co do zasady fakultatywna, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie pełnią roli bezpośrednich reprezentantów spółki. Reprezentacja oraz prowadzenie spraw spółki pozostaje w kognicji zarządu, w którego skład, inaczej niż w przypadku wspólników, mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne. Więcej informacji na temat tego, kto może zostać członkiem zarządu w spółce z o.o. znajduje się we wpisie Kto może zostać członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Czy w związku z powyższym wspólnicy pozbawieni są wpływu na działalność spółki? Odpowiedź brzmi „nie”.

Czytaj dalej

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPodziel się

Nowe zasady rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nowe zasady rejestracji spółki z o.o. | Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Źródło zdjęcia: pierre bédat / Foter / CC BY

W ostatnim czasie doszło do wprowadzenia kilku ważnych zmian w zakresie procedury rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do KRS, tj. spółek handlowych, stowarzyszeń i fundacji. W niniejszym wpisie zmiany te zostaną omówione pod kątem rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czytaj dalej

Odpowiedzialność finansowa wspólników za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność finansowa wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | Blog Adwokat Weronika Piluchowska

PublicDomainPictures/Pixabay

Czy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają finansowo za jej zobowiązania?

Osoby decydujące się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często uzasadniają swój wybór chęcią uniknięcia odpowiedzialności finansowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czy rzeczywiście wybór formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala wyłączyć odpowiedzialność finansową jej wspólników?

Czytaj dalej

Kto może zostać członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kto może zostać członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością|Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Źródło zdjęcia: Steve Bowbrick / Foter / CC BY-SA

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc sprawować funkcję członka zarządu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jest więc dopuszczalne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce przez osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione.

Czytaj dalej

Utrudnienia związane z prowadzeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |Blog Adwokat Weronika Piluchowska

PublicDomainPictures/Pixabay

 

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Każdy z nas ceni sobie autonomię w podejmowaniu decyzji i możliwość samodzielnego sprawowania kontroli i kierowania własnym biznesem. Dlatego też wielu przedsiębiorców wybiera formę jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Decydując się jednak na założenie jednoosobowej spółki z o.o. należy pamiętać o pewnych utrudnieniach związanych z jej prowadzeniem.

Czytaj dalej