Czas trwania postępowania rozwodowego

Czas trwania rozwodu | Blog Adwokat Weronika Piluchowska

Źródło zdjęcia: „Ghazaleh GHAZANFARI” / Foter / CC BY-ND

Ile trwa sprawa o rozwód?

Czas trwania postępowania rozwodowego zależy w dużej mierze od poziomu konfliktu istniejącego między małżonkami. Uzyskanie szybkiego rozwodu jest co do zasady możliwe wówczas, gdy strony są zgodne co do tego, że chcą się rozwieść i to bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków za rozkład pożycia. Jeżeli zatem małżonkowie dojdą do porozumienia w ww. zakresie, rozwód może (choć nie musi) zostać orzeczony nawet na pierwszej lub drugiej rozprawie.

Czas trwania rozwodu a małoletnie dzieci

Czas trwania postępowania rozwodowego może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólnie małoletnie dzieci. Jeżeli strony pragną uzyskać szybki rozwód, powinny jeszcze przed zainicjowaniem postępowania wspólnie ustalić wszelkie kwestie związane z opieką nad dzieckiem. W szczególności konieczne jest uzgodnienie, z którym z rodziców dziecko zamieszka po rozwodzie, sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem oraz wysokości alimentów. Przedstawienie przez rozwodzących się małżonków wspólnego stanowiska w ww. kwestiach z pewnością istotnie przyspieszy postępowanie w sprawie.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Jeżeli którykolwiek z małżonków zażąda rozwodu z orzeczeniem o winie, czas trwania postępowania rozwodowego ulegnie znacznemu wydłużeniu. Taka sprawa rozwodowa może trwać nawet kilka lat. Wynika to z konieczności przeprowadzenia obszernego postępowania dowodowego w zakresie winy małżonka za rozkład pożycia. Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie należy mieć również na względzie specyfikę postępowania dowodowego. Wykazanie winy małżonka wymaga bowiem zaangażowania wielu świadków, w szczególności w postaci członków rodziny i osób bliskich dla stron. Najczęściej postępowanie to jest niezwykle bolesne nie tylko dla samych małżonków, ale i dla innych osób biorących udział w sprawie.

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę

Jeżeli pozew o rozwód nie będzie obarczony brakami formalnymi, w tym zostanie on prawidłowo opłacony przez stronę, sąd prześle jego odpis stronie przeciwnej. Pozwany małżonek będzie miał możliwość w wyznaczonym przez sąd terminie (nie krótszym niż 2 tygodnie) wyrazić swoje stanowisko w sprawie.

Następnie sąd wyznaczy termin pierwszej rozprawy. Zazwyczaj odbywa się ona po około 3 miesiącach od złożenia pozwu. Jeżeli na pierwszej rozprawie nie uda się wyjaśnić wszystkich okoliczności niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia, sąd wyznaczy kolejną rozprawę. Odstępy pomiędzy terminami rozpraw rzadko kiedy są krótsze niż 3 miesiące.

Wyrok rozwodowy i jego uprawomocnienie

Sąd wyda wyrok po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia. Na długość postępowania w sposób istotny wpływa zatem zakres kwestii spornych między małżonkami.

Po wydaniu wyroku w sprawie o rozwód, każda za stron może, w terminie tygodnia od jego ogłoszenia, złożyć wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Co do zasady uzasadnienie powinno zostać przez sąd sporządzone w terminie dwóch tygodni, a następnie doręczone stronie, która złożyła wniosek. Od momentu doręczenia wyroku z uzasadnieniem biegnie 2-tygodniowy termin na wniesienie apelacji.

Jeżeli strony zgadzają się z wyrokiem rozwodowym i żadna z nich nie wniesie apelacji w przepisanym terminie, wyrok ten stanie się prawomocny.

Postępowanie apelacyjne trwa co do zasady (choć nie zawsze) krócej niż postępowanie przed sądem I instancji i niekiedy kończy się na pierwszej rozprawie. Po rozpoznaniu apelacji Sąd II instancji może:

 1. utrzymać zaskarżony wyrok sądu I instancji w mocy;
 2. wydać orzeczenie, w którym zmieni rozstrzygnięcie sądu I instancji;
 3. uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

W pierwszych dwóch przypadkach wyrok rozwodowy staje się prawomocny po ogłoszeniu rozstrzygnięcia przez sąd II instancji. W trzecim przypadku sprawa zostanie przekazana sądowi I instancji, który będzie zobowiązany ponownie ją rozpoznać i wydać nowe rozstrzygnięcie.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPodziel się

2 myśli nt. „Czas trwania postępowania rozwodowego

 1. Beata

  Ile trwa rozwód ? nawet pisać się nie chce… Moja sprawa została założona w 2013 roku. I tyle w dniu dzisiejszym tak naprawdę odbyła się druga sprawa ..he,he . Nadmieniam że pierwsza to tylko była informacja o odroczeniu- szanowny małżonek nie stawia się. To jakaś paranoja kilka miesięcy temu dostarczyłam zaświadczenia( płatne) do sądu i prosiłam o wyznaczenie kuratora z urzędu reprezentującego mojego męża. I co ? no nic … Dzisiaj Sędzia wpadła na ten sam genialny pomysł i wyznaczyła kuratora…he,he ale niestety najpierw trzeba wywiesić stosowną informację w budynku sądu i urzędu gminy …i znowu czas . Następna sprawa 01.09. porażka i hańba sądom… a ja …no cóż … to chyba rekord czasowy .

  Odpowiedz
  1. Weronika Piluchowska Autor wpisu

   Pani Beato, trzymam kciuki, aby Pani sprawa jak najszybciej się zakończyła, oczywiście z pozytywnym dla Pani wynikiem.

   Bardzo dziękuję za komentarz i zapraszam do lektury oraz komentowania pozostałych wpisów.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *